Nhổ răng khôn có nguy hiểm không? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?

Câu hỏi: 

Chào bác sĩ! Tôi tên là Hồng Hạnh, tôi mới mọc chiếc răng khôn nhưng đau nhức khó chịu quá, bác sĩ cho tôi hỏi nhổ răng khôn có nguy hiểm không? Tôi định đi nhổ nhưng có người nói rằng nhổ răng khôn ảnh hưởng sau này. B